Regulamin sklepu internetowego Qbum.pl  

§ 1.

Podstawowe definicje

 1. „Sklep” – sklep internetowy QBUM, działający pod adresem http://www.QBUM.pl
 2. „Sprzedawca” – właściciel sklepu internetowego Grupa Wydawnicza REGIO Sp. z o.o. zarejestrowany w KRS 2009-06-24 z siedzibą w Błoniu, kod pocztowy 05-870, przy ulicy Poznańskiej 17b, tel. 663-751-757 lub 22 398 23 30 e-mail: sklep@qbum.pl Numer NIP: 118-199-68-47, Numer REGON: 141754178;
 3. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.
 4. „Towary” – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku, prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu.

§ 3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania ze sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy: – aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP i HTTPS: – prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej; – włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce); – aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Grupę Wydawniczą REGIO Sp. z o.o. podana jest poniżej); – aktywny numer telefonu (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu przez Grupę Wydawniczą REGIO Sp. z o.o. podana jest poniżej).
 2. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści: – wiadomość z potwierdzeniem rejestracji konta; – wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia; – informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie; – informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie; – treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie
 3. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu: – informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie; – informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym; – wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zamawianie towarów w Sklepie nie wymaga rejestracji.

§ 4.

Rejestracja

 1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
 3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany hasła.

§ 5.

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący: – wybiera produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji zwanej „koszykiem”; – loguje się lub jednorazowo podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia; – wybiera sposób odbioru oraz sposób płatności za zamówienie; – a na końcu potwierdza swoje zamówienie kliknięciem.
 2. Przed potwierdzeniem zamówienia Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się ze zbiorczym formularzem zamówienia zawierającym: – listę i ilość zamówionych towarów wraz z cenami; – koszt dostawy; – kwotę do zapłaty; – dane kontaktowe Kupującego; – adres dostawy; – formę dostawy; – sposób płatności.
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca honoruje Kartę Dużej Rodziny (KDR). Zniżka KDR to 15% upustu na wszelkie produkty znajdujące się w sklepie, nie dotyczy kosztów przesyłki. Aby zniżka KDR została naliczona należy: – okazać KDR, czyli przesłać skan lub zdjęcie ważnej KDR wystawionej na imię i nazwisko Kupującego e-mailem na adres biuro@qbum.pl; – uzyskać od Sprzedawcy unikalny kod rabatowy, dokonuje się to drogą mailową w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania skanu/zdjęcia ważnej karty KDR. Kod ważny jest tak długo, jak długo ważna jest karta; –  wpisać kod rabatowy „KDR” w procesie składania zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 6. Zmian w zamówieniu Kupujący może dokonywać do momentu wysłania przesyłki. Zmiany można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie (tel. 22 398 23 30), bądź mailowo na adres: sklep@qbum.pl

§ 6.

Cena i koszt dostawy towarów

 1. Sprzedawca zamieszcza informacje na temat sprzedawanych towarów, w tym informacje o cenach na stronie internetowej Sklepu, przy oferowanych produktach.
 2. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, zawierającymi w sobie także podatek VAT.
 3. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Kupującego opcji wysyłki i formy płatności oraz wagi zamówienia.
 4. Informacja o koszcie dostawy, w zależności od wagi towaru i wybranego dostawcy, znajduje się w części „Koszty wysyłki” na stronie Sklepu.
 5. Jednocześnie opcje do wyboru są automatycznie generowane jako kolejny etap wypełniania formularza zamówienia na stronie Sklepu.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest do akceptacji przed zakończeniem składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, po dokonaniu przez Kupującego wyboru interesujących go Towarów oraz ich liczby, wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności..

§ 7.
Płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Płatności za zamówiony towar, można dokonać: a) osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia: – w punktach odbioru Sprzedawcy; – od pracownika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej (wysyłka „za pobraniem”). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu. b) przelewem bankowym, kartą kredytową, e-przelewem W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl
 2. Wszystkie formy płatności za towar zamówiony w Sklepie są automatycznie generowane do wyboru przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§ 8. Realizacja zamówień

 1. Poza towarami oznaczonymi jako „na zamówienie” wszystkie towary wysyłamy w ciągu 24 godzin, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Zwykle czas dostawy wynosi: – do 4 dni roboczych – za pośrednictwem Poczty Polskiej; – 1-2 dnia roboczego – za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. W kontakcie z Klientami, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.
 4. W kontakcie z Klientami, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że zamówione towary zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu 30 dni.
 5. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

§ 9.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Grupa Wydawnicza REGIO Sp. z o.o. 05-870 Błonie, ul. Poznańska 17b, tel.: 22 398 23 30 email: sklep@qbum.pl
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. W odpowiedzi prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony produkt na wskazany wyżej adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę do 20 PLN (kwota uzależniona od wagi przesyłki pocztowej).
 3. Wzór formularza znajdujący się poniżej należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Formularz

§ 10.
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane: albo mailem, na adres: sklep@qbum.pl, albo na piśmie, na adres Grupa Wydawnicza REGIO Sp. z o.o. 05-870 Błonie, ul. Poznańska 17b.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, numer zamówienia (lub informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja), opis problemu stanowiącego powód reklamacji.
 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że wada Towaru powstała podczas jego transportu do Kupującego, Kupujący, jeśli to możliwe, proszony jest o wskazanie i uprawdopodobnienie tej  okoliczności w reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, w rozsądnych granicach, jeśli będzie to uzasadnione.

§ 11.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Wydawnicza REGIO Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniu, kod pocztowy 05-870, przy ulicy Poznańskiej 17b.
 2. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Podane dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia.
 5. W razie wyrażenia zgody przez Klienta, dane będą przetwarzane również w celu przesyłania własnych informacji Sklepu o nowościach i promocjach.
 6. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
 4. Wszystkie towary prezentowane na stronach serwisu posiadają gwarancję producenta.
 5. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
To Top